CONSTRUCTION MANAGEMENT

CM (construction management) – att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. 


Med CM bygger beställaren i egen regi men får hjälp av oss, där vi stärker byggherrens egen projektavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet, antingen genom att ta tag i hela projektet eller genom att finnas där för olika moment. 


Väljer ni att använda oss som en oberoende part istället för exempelvis en TE kan pris, kvalitet och andra faktorer konkurrensutsättas. Vi har kompetensen att se över planarbete, exploatering, projektutveckling, projektering, kalkylering, upphandlingar, samordning, genomförande och uppföljningsarbetet. Tillsammans med oss får ni som byggherre full insyn i projektet och behåller kontroll över beslut samt kostnader. 


Om ni funderar över om ert projekt passar för CM är svaret ja. CM kan användas för alla typer av byggprojekt, större byggentreprenader till fönsterbyten. Ta gärna kontakt med oss så förklarar vi hur de fungerar i praktiken.