FASTIGHETSÄGARE 

Ibland kan det vara svårt för att veta hur man ska tolka kommunens krav vid ombyggnationer, tillbyggnader samt nybyggnationer. Det kan även vara svårt att veta hur hanteringen av entreprenörer ska gå till, exempelvis när det uppstår situationer där deras kostnader och tider skenar iväg. Som privat fastighetsägare är man inte alltid medveten om sina rättigheter vid ett sådant läge, som att man exempelvis kan vara berättigad ersättning eller annan kompensation.  


Vår ambition på AKAB Konsultbyrå är att bistå er med stöd och rådgivning, allt ifrån mindre frågor till hela byggprocessen. Vi vill erbjuda er en trygg resa tillsammans med oss där allt vi gör genomsyrar våra värdeord; tillgänglighet, transparens och tillit. 

BYGGLOVSPROCESSEN

Har ni funderingar på att bygga nytt, renovera eller känner att bygglovsprocessen är både komplicerade och tidsödande?

 

Låt oss sköta processen åt er, vi ser till att kommunen får in de handlingar som behövs för att er ansökan ska bli godkänd. 

KONTROLLANSVARIG

Många byggprojekt som kräver bygglov enligt PBL kräver att byggherren anlitar en certifierad kontrollansvarig.

 

Som kontrollansvarig har man till uppgift att upprätta en kontrollplan, träffa kommunen i samrådsmöten, utföra kontinuerliga kontroller samt följa upp de som överenskommits mellan parterna. 

PROJEKT- OCH BYGGLEDNING

Ibland kan det vara svårt för tredjeman att veta vilket ansvar man har eller vem och när man ska kontakta en myndighet eller en entreprenör. Ibland så behöver man samordna mellan olika entreprenörer så att deras uppdrag inte krockar med varandra. 

 

Projekt- och Byggledare är som ”spindel i nätet” och är med från tidigt skede till slutbesiktning för att säkerställa resultatet och kvalitén i projektet samt bygget. Vi kan hjälpa er med är leda entreprenörer och konsulter, delta i upphandlingar tillsammans med kunden, tidsplanering och skedesplanering, samverka med myndigheter och organisationer. 
 

RITNINGAR

Behöver ni hjälp med att ta fram ritningar för er kommande renovering, tillbyggnad eller nyproduktion.

 

På AKAB Konsultbyrå har vi en bred erfarenhet av att granska ritningar och utöver leveransen av kompletta handlingar är vi med och tar fram kostnadseffektiva lösningar och idéer som gör att er renovering eller tillbyggnad blir lyckad.