BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Varje fastighet har en teknisk ålder, där vissa delar av fastigheten har en längre teknisk livstid och andra kortare. Fastigheter är, som de mesta i vår vardag, i behov av omsorg och underhåll. Vi är medvetna om att varje fastighet är unik och behöver behandling utifrån sina specifika behov. Med rätt verktyg och beslut kan vi addera mervärde till er fastighet. 
    
Vi på AKAB Konsultbyrå kan bistå er med allt ni behöver från idé till produktion. Med många års erfarenhet från branschen kan vi, i samband med tillgänglighet, transparens och tillit, erbjuda er en trygg resa. 

BALKONGER

En del äldre bostadsrättsföreningar saknar tillgång till balkong idag och i de flesta fall finns möjligheten att komplettera husfasaden med en efterlängtad balkong. Utöver att en ny balkong medför nya bekvämligheter er lägenhet tidigare saknat ökar de även bostadens värde.

 

Vi hjälper er ta fram de underlag som behövs för att ni ska få er efterlängtade balkong. Har ni istället behov av att renovera befintliga balkonger går vi gärna igenom hur vi kan göra det på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt. 

FÖNSTER 

Fönster är idag uppbyggda med olika egenskaper och med varierande material, exempelvis träfönster, PVC-fönster, aluminiumfönster. Utöver det kommer fönster med varierande energiklasser och judreduktionsvärden.
 
Fönstrens främsta uppgift är att hålla tätt mot vind, kyla och samtidigt inte släppa ut vår dyrbara värme i hemmen. Samtliga fönster har en teknisk livslängd och kommer inom sinom tid behöva renoveras eller bytas ut.  En renovering av husets samtliga fönster lyfter hela fasaden och ger ett mycket bättre intryck samt bostadsvärde.

RÅVIND 

Har ni en kall råvind som inte utnyttjas, så kan vi kan vara behjälpliga med att komma på nya lösningar. Låt oss tillsammans med er gå igenom möjligheten att göra om er råvind till attraktiva lägenheter som ger föreningen välbehövliga intäkter. 

ENERGIEFFEKTIVISERING

Bor ni i en äldre fastighet med hög energiförbrukning dras ni nog med onödigt stora kostnader. Tillsammans med oss kan vi undersöka möjligheten att sänka er energiförbrukning, exempel på åtgärder för att sänka energiförbrukningen är att ansöka om solceller, installera sensorstyrd trapphusbelysning, montera mätare på varmvatten och debitera den enskilde för sin förbrukning, byta ut gamla fönster m.m. 

 

Energieffektivisera kommer öka värdet på fastigheten och bidra positivt till miljön.

INNERGÅRD 

En tråkig och obrukbar innergård ger oftast ett livlöst intryck vilket leder till att de boende undviker att vistas på gården. En välplanerad innergård ger ett mervärde för de boende i form av ett ställe att vistas i eller bara se på.

 

Utöver de, ger en trevlig och välplanerad innergård ett intryck som ökar föreningens värde för blivande medlemmar. Vi kan hjälpa er med att planera och renovera er innergård.

STAMBYTEN 

Ett äldre stamsystem med dåligt isolerade ledningar innebär energiförluster från varma vattenledningar och ger en ofrivillig uppvärmning av kallvattenledningar vilket i sin tur ger ökad risk för legionellatillväxt och legionellabakterier.


Stambyten är viktigt, framförallt i ett förebyggande syfte samt för fastighetens värde. Man ska inte invänta läckage som ger fuktrelaterade skador såsom mögel eller röta innan stamrenoveringen, något som kan också höja försäkringsbolagen premie

FASAD

Husfasader är uppbyggda med varierande materialval, beroende på hur er fasad är uppbyggd varierar livslängden. Oavsett materialet är en renovering av fasaden oundvikligt.

 

En fasadrenovering kan ske i olika nivåer, alltifrån enklare ingrepp såsom ommålning eller tvättning till större ingrepp såsom att hela fasaden bytes ut eller renoveras.

LOKALANPASSNINGAR 

Lokalanpassningar skiljer sig från vanliga ombyggnationer då man har två parter att ta hänsyn till; fastighetsägaren och hyresgästen, t.ex. verksamhet. 

 

Är ombyggnationen mer omfattande kan de behövas att man tar fram ett nytt planförslag. 

Oavsett vad ni har för önskemål och idéer om hur er nya verksamhet ska se ut kan vi hjälpa er. 
 

TAK 

Hustak är beståndsdelen som är hårdast utsatt för väderlek, snö, kyla, vind och regn är något som ständigt nöter ner på våra tak.

 

Eftersom vi i norden ständigt är utsatta för hårda klimatförändringar är det extra viktigt att ha koll på takets tekniska livslängd. Vi hjälper er med att undersöka takets livslängd eller renovering av befintligt tak. 

TRAPPHUS & ENTRÉ

Entréer är husets första intryck, ett fint trapphus och entré välkomnar en till fastigheten. Renovering av trapphus sker i flera etapper och kan involvera alltifrån uppfräschning av trappräcke till en genomgående renovering av trapphuset.

 

På samma sätt lika andra beståndsdelar i ett hus så kan ett renoverad trapphus och entré öka fastighetsvärdet. 

UNDERHÅLLSPLAN

En underhållsplan beskriver en fastighets framtida behov av underhåll, en checklista som visar vad som behöver göras, när det ska göras samt hur mycket det kommer att kosta för vad ska göras. Normalt omfattar en underhållsplan 10 till 30 år framåt i tiden och är föreningens viktigaste verktyg för att kunna planera och organisera fastighetens kommande underhåll vilket ger en kontroll över kostnaderna.

VENTILATION 

Ett välfungerande ventilationssystem är grunden till en hälsosam boendemiljö. En välfungerande ventilation hjälper med att leda bort matos, lukter och ger ett inneklimat som man trivs i. Utöver det, förebygger en bra ventilation att mögel eller rötskador bildas i hemmet. 


I förebyggande syfte är det bättre att åtgärda ventilationen i god tid innan det sker fuktrelaterade skador såsom mögel och rötskador då det kan innebära en mer omfattande renovering, vilket gör att kostnaderna blir högre än nödvändigt men också att de boende kan hinna insjukna i relaterade sjukdomar. 

logga svart.png