KOMPETENS OCH ERFARENHET

När vi valde att starta AKAB Konsultbyrå var vårt mål att utgå utifrån kundens behov. Därför är vårt fokus alltid i första hand på kunden där varje person och frågeställning är viktig. Vi är ett företag med en bred erfarenhet inom projektledning och ROT-arbeten, med kunskaper från både beställarsidan samt entreprenörsidan. Vi har varit ute på byggen och har deltagit i långa möten med kommunen och är väl medvetna om hur komplicerad byggbranschen kan vara för en enskild fastighetsägare eller medlemmar i en bostadsrättsförening. 

På AKAB Konsultbyrå håller vi oss alltid uppdaterade med det senaste inom byggbranschen. På så sätt kan vi presentera innovativa ideér för våra uppdragsgivare, allt i enlighet med de uppsatta målen. Vår ambition är att erbjuda er fastighet ett lyft, som inte bara ger fastigheten en ökad livslängd utan även ett ökat värde. Vi vet att våra lösningar formar framtidens fastigheter, därför vill vi alltid vara transparenta i vårt arbete. 
 

MILJÖPOLICY 

Vår ambition på AKAB Konsultbyrå är att våra medarbetare känner ett ansvar och verkar för ett förebyggande miljöarbete. De arbetet ska resultera i att våra kunder, myndigheter och övriga känner sig trygga i att vi tillgodoser de krav som ställs avseende miljöfrågor. 

Att integrera miljöarbetet i det dagliga arbetet och att ta hänsyn till miljön är något vi gör inför varje beslut. Vi ställer krav på vår verksamhet men också på våra leverantörer och samarbetspartners genom att syna deras miljöhänsyn. 

I en tid då miljöfrågor och problem är i fokus försöker vi på AKAB Konsultbyrå att ständigt hålla oss i framkant med våra lösningar och idéer, vi ser myndigheternas lagar och förordningar som berör oss som en miniminivå. 
 

VÅRA VÄRDERINGAR

Bland de första vi bestämde när vi valde att starta AKAB Konsultbyrå var företagets värderingar. Vi diskuterade länge och våra diskussioner täckte många frågor och funderingar, alltifrån vår egna erfarna syn och tankar om branschen till hur kunderna känner samt uppfattar branschen. Då kom vi fram tillslutsatsen, att många associerar branschen med skepticism, misstro och onåbara. 

 

Vilket fick oss att komma fram till företagets grundstenar och värdegrunder, som vi kallar för 3T; Tillgänglighet, Transparens samt Tillit. Våra värderingar ska genomsyras i varje handling och beslut vi tar, för att säkerställa kvalitén och resan för våra kunder.