Maximera fastighetens värde och optimera för framtidens miljömål.

Utveckla, renovera och bygg enligt kommunens direktiv och riktlinjer. 

Planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. 

STORA DRÖMMAR 
FÖRVERKLIGAR DU INTE ENSAM

Rom byggdes inte på en dag eller bara av en man.
Låt oss hjälpa er att förverkliga era drömmar. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

VÅRA VÄRDERINGAR LEDER VÄGEN

Våra värderingar ska genomsyras i varje handling och beslut vi tar

 för att säkerställa kvalitén och resan för våra kunder.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet är utgångspunkten för alla våra relationer. Vilket innebär; närvaro, korta leder, snabba besked och beslut.

 

God tillgänglighet skapar trygghet, förtroende och respekt mellan oss och kunden.

TRANSPARENS 

Transparens skapar förtroende, öppenhet och lyhördhet mot kunder, partners och intressenter.

 

Genom transparens gör vi affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt igenom att vara rättframma och tydliga. 

TILLIT

Tillit är en självklarhet för att vi ska nå bästa möjliga resultat.

 

Det innebär att vi står bakom våra åtaganden och strävar efter en hög standard på kvalitet, etik, hållbarhet och är en förutsättning för utveckling och förbättring. 

TELEFON

010 - 179 40 40 

EMAIL 
ÖPPETTIDER

Mån - Fre: 08:00 - 18: pm

Din personliga 
byggkonsult

Sociala medier

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon
Site map
Region

- Uppsala

- Stockholm

- Jönköping

- Göteborg

© 2020 by AKAB Konsultbyrå AB. Proudly created with visualmindstudio.se